Chính sách quyền riêng tư toàn cầu của Taptap Send

Version 2
Version 1
English · Français
Deutsch · Italiano
Español · Tiếng Việt
Português


Ngày có hiệu lực: ngày 11 tháng 6 năm 2024
Số phiên bản: 1.4

Chính sách về quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Ứng dụng”). Chính sách cũng mô tả các quyền bạn có đối với dữ liệu cá nhân của mình.

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định danh tính. Dữ liệu cá nhân không bao gồm dữ liệu ẩn danh, không thể được liên kết trở lại với một cá nhân.

1. Giới thiệu về chúng tôi
Tập đoàn Taptap Send được thành lập từ các công ty khác nhau (được trình bày bên dưới, gọi chung là “Taptap Send”). Taptap Send cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế (và các dịch vụ khác tùy thuộc vào vị trí của bạn) thông qua Ứng dụng của mình (“Dịch vụ”).

Công ty Taptap Send cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho Dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ thông báo công ty mà bạn có quan hệ khi bạn nộp đơn hoặc sử dụng Dịch vụ lần đầu. Công ty này khác nhau tùy vào nơi bạn sống:

Quốc gia/ khu vực Công ty thuộc Taptap Send Cơ quan bảo vệ dữ liệu
Liên minh châu Âu Bên kiểm soát dữ liệu: Taptap Send Belgium S.A.
Địa chỉ và thông tin công ty ở đây.

Điện thoại +32 460 20 73 09
Cơ quan bảo vệ dữ liệu Bỉ (www.dataprotectionauthority.be)
Bạn có thể tìm thấy danh sách các cơ quan bảo vệ dữ liệu khác thuộc Liên minh châu Âu và thông tin liên hệ của cơ quan này tại (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en)
Vương quốc Anh Bên kiểm soát dữ liệu: Taptap Send UK Limited
Địa chỉ và thông tin công ty ở đây.
Điện thoại: +44 808 168 7707
Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) (www.ico.org.uk)
Số đăng ký ICO ZA282361.
Hoa Kỳ TapTap Send Payments Co.
Địa chỉ và thông tin công ty ở đây.
Điện thoại: +1 833 916 0670
Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) (www.ftc.gov/)
Canada Taptap Send Payments Canada Inc.
Địa chỉ và thông tin công ty ở đây.
Điện thoại: +1 833 916 0670
Văn phòng Ủy ban về Quyền riêng tư Canada (OPC) (www.priv.gc.ca/en/)
UAE Bên kiểm soát dữ liệu: Taptap Send (DIFC) Limited
Địa chỉ và thông tin công ty ở đây.
Điện thoại: +971 800 03 212 18
Ủy viên Bảo vệ dữ liệu trong DIFC
(www.difc.ae)


“Taptap Send”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là công ty thuộc Taptap Send chịu trách nhiệm. Họ được gọi là ‘bên kiểm soát’ dữ liệu cá nhân của bạn. “Bạn” nghĩa là bất kỳ người truy cập nào vào trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc người dùng Dịch vụ của chúng tôi.

Đây là Chính sách quyền riêng tư toàn cầu, có nghĩa là chính sách áp dụng cho khách hàng Taptap Send và dữ liệu cá nhân của họ tại tất cả các khu vực và quốc gia được liệt kê ở trên. Xuyên suốt chính sách này, chúng tôi đề cập đến pháp luật bảo vệ dữ liệu, nhưng pháp luật áp dụng cho bạn sẽ tùy thuộc vào công ty Taptap Send nào cung cấp Dịch vụ cho bạn. Luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho các công ty thuộc Taptap Send bao gồm (nhưng không giới hạn ở) Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Vương quốc Anh, Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu, Luật bảo vệ dữ liệu DIFC Dubai 2020, Quy định thông tin liên lạc điện tử về quyền riêng tư của Vương quốc Anh 2011, Luật quyền riêng tư điện tử của Liên minh châu Âu và các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác.


2. Cách liên hệ với chúng tôi về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về quyền riêng tư của bạn để thực hiện quyền dữ liệu và để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@taptapsend.com.

Vị trí của bạn Chuyên viên Bảo vệ dữ liệu (“DPO”)
Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada hoặc châu Âu DPO của chúng tôi là Evalian Limited, bạn có thể liên hệ với họ theo địa chỉ:
Email: dpo@evalian.co.uk
Trang web: www.evalian.co.uk
Địa chỉ: West Lodge, Leylands Business Park
Colden Common, Hampshire
SO21 1, Vương quốc Anh
UAE Chúng tôi đã chọn DPO để giám sát việc tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi bảo vệ hoặc sử dụng dữ liệu của bạn, vui lòng gửi email đến DPO của chúng tôi theo địa chỉ privacy@taptapsend.com

3. Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và cách chúng tôi lấy dữ liệu đó
Hầu hết dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý được bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Điều này đặt ra thông tin chúng tôi thu thập và xử lý, và nơi chúng tôi lấy thông tin. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu là hoạt động thiết yếu để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và giữ cho Dịch vụ được an toàn. Dữ liệu giúp chúng tôi tăng độ an toàn cho hoạt động thanh toán trực tuyến của bạn, đồng thời giảm rủi ro gian lận, rửa tiền và các hoạt động gây hại khác.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn:
-đăng ký Ứng dụng;
-sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
-điền thông tin chi tiết của bạn và chi tiết giao dịch;
-liên lạc với chúng tôi;
-phản hồi với bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi;
-tham gia thảo luận trực tuyến;
-nói chuyện với một thành viên đội ngũ của chúng tôi hoặc sử dụng chat-bot;
-tham gia cuộc thi; và/hoặc
-liên hệ với chúng tôi vì những lý do khác.
-Tên, địa chỉ, ngày và nơi sinh
-Địa chỉ email, số điện thoại và chi tiết của thiết bị bạn sử dụng (ví dụ: ID thiết bị).
-Thu nhập và nghề nghiệp.
-Bằng chứng địa chỉ.
-Thông tin chi tiết và bản sao giấy tờ tùy thân (ví dụ như hộ chiếu hoặc CMND/CCCD của chính phủ) và hình ảnh của bạn để so sánh đối chiếu (dưới dạng ảnh hoặc video).
-Hồ sơ thảo luận của chúng tôi, nếu bạn liên hệ với chúng tôi hoặc chúng tôi liên hệ với bạn (bao gồm hồ sơ cuộc gọi điện thoại và hội thoại).
-Vị trí địa lý và địa chỉ IP của bạn.
-Cài đặt thiết bị của bạn (ví dụ: tùy chọn ngôn ngữ, múi giờ).
-Thông tin liên quan đến giao dịch của bạn (ví dụ như người bạn gửi tiền, lý do thanh toán).
-Thông tin liên quan đến cách bạn thanh toán cho chúng tôi (ví dụ: thông tin thẻ được mã hóa và chi tiết ngân hàng)
-Báo cáo tín dụng và các thông tin báo cáo khác của người tiêu dùng
Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trên Ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi. -Thông tin về việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm ngày, giờ và số tiền chuyển, tiền tệ và tỷ giá hối đoái được sử dụng, chi tiết người thụ hưởng, địa chỉ IP, tin nhắn đã gửi hoặc nhận, chi tiết thiết bị được sử dụng để thực hiện thanh toán và phương thức thanh toán được sử dụng.
-Thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ IP, thông tin đăng nhập, phiên bản và loại trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại và phiên bản plug-in trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng.
-Thông tin về lần truy cập của bạn, bao gồm URL clickstream đến, thông qua và từ Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi (bao gồm ngày và giờ); thời gian phản hồi của trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào một số trang nhất định, thông tin tương tác trang, phương pháp được sử dụng để duyệt ra khỏi trang.
-Thông tin tùy chọn:
       -Nếu bạn bật dịch vụ vị trí hoặc trong Ứng dụng, chúng tôi sẽ nhận thông tin về vị trí của bạn bằng công nghệ GPS.
       -Nếu bạn cho chúng tôi quyền truy cập, thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn như thông tin liên hệ từ danh sách liên hệ của bạn.
Thông tin chúng tôi thu thập từ những bên khác. Thông tin từ việc bạn sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như Apple App Store hoặc Google Play Store, các trang mạng xã hội như tên, ID mạng xã hội, thông tin vị trí, email, ID thiết bị, ID trình duyệt, và ảnh hồ sơ. Việc bạn sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba phải tuân theo chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của các ứng dụng đó.

Thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở các quốc gia đích, chẳng hạn như tên liên quan đến số điện thoại cụ thể.
Thông tin chúng tôi thu thập từ mạng xã hội.
Đôi khi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin công khai có sẵn về bạn từ các trang web hoặc ứng dụng mạng xã hội để thực hiện kiểm tra thẩm định nâng cao (để tuân thủ nghĩa vụ chống rửa tiền hoặc rà soát lệnh trừng phạt của chúng tôi).
Thông tin từ các nguồn công cộng khác. Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải xác minh danh tính của bạn như một phần trong việc kiểm tra chống rửa tiền của chúng tôi. Để thực hiện điều này, chúng tôi thu thập thông tin và chi tiết liên hệ từ các nguồn công khai, chẳng hạn như sổ đăng ký trực tuyến hoặc danh mục.

Do Dịch vụ chúng tôi cung cấp, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của những cá nhân không phải là người dùng Ứng dụng, chẳng hạn như người nhận thanh toán hoặc cá nhân khác thực hiện yêu cầu hoặc khiếu nại.


4. Yêu cầu về độ tuổi

Dịch vụ của chúng tôi không được thiết kế cho những người dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết bất kỳ ai sử dụng Dịch vụ của chúng tôi có thể dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo chúng tôi không xử lý thêm dữ liệu của họ và sẽ thông báo cho họ điều này.


5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm
Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi cũng sẽ thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân nhạy cảm để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình (ví dụ như dữ liệu sinh trắc học để thực hiện kiểm tra chống rửa tiền). Khu vực pháp lý của bạn có thể có các quy tắc phân loại các thông tin khác là nhạy cảm. Tất cả thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ ở mức độ thích hợp.


6. Cơ sở pháp lý của chúng tôi cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi phải có lý do pháp lý hợp lệ cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Lý do pháp lý mà chúng tôi dựa vào là:

● Nghĩa vụ theo hợp đồng:
Chúng tôi cần dữ liệu cá nhân để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và không thể cung cấp dữ liệu đó mà không có dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để ký kết thỏa thuận với bạn và đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân là dữ liệu thuộc loại đặc biệt (ví dụ: dữ liệu sinh trắc học hoặc dữ liệu có thể tiết lộ quan điểm chính trị), chúng tôi xử lý dữ liệu đó trên cơ sở pháp lý bổ sung rằng việc xử lý này là cần thiết vì những lý do lợi ích công cộng đáng kể (ví dụ như để ngăn chặn hoặc phát hiện các hành vi trái pháp luật).
Nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp, chúng tôi có trách nhiệm pháp lý trong việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ như cho mục đích thuế hoặc theo luật chống rửa tiền, chúng tôi phải lưu giữ một số thông tin về khách hàng của chúng tôi).
Lợi ích hợp pháp: Trong trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc lợi ích của bên thứ ba) và lợi ích cũng như các quyền cơ bản của bạn không vượt qua các lợi ích đó;
Sự chấp thuận: Khi bạn chấp thuận cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn đồng ý rõ ràng để chúng tôi truy cập, xử lý và lưu giữ dữ liệu cá nhân để cung cấp các dịch vụ thanh toán và các dịch vụ tiền điện tử.

7. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì nhiều lý do mà chúng tôi đã nêu dưới đây.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi:

● Để hoàn thành thỏa thuận với bạn và quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn.
● Để xử lý các khoản thanh toán và chứng minh các giao dịch đã được thực hiện.
● Để xử lý thông tin về danh sách liên hệ của bạn nhằm giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối họ và cải thiện độ chính xác của thanh toán.
● Để quản lý hồ sơ người dùng trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
● Để cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng (chúng tôi có thể ghi lại và theo dõi mọi thông tin liên lạc giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cuộc gọi điện thoại, để duy trì hồ sơ thích hợp, kiểm tra chỉ thị của bạn, phân tích, đánh giá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích chất lượng và đào tạo).
● Để cung cấp, duy trì, cá nhân hóa, tối ưu hóa và cải thiện Dịch vụ, bao gồm nghiên cứu và phân tích liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, hoặc ghi nhớ bạn thời điểm bạn rời đi và quay lại Dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để giữ cho Dịch vụ của chúng tôi luôn hoạt động:
● Để giám sát việc sử dụng trang web và Ứng dụng, bao gồm để xác định các cải tiến và cải thiện kỹ thuật.
● Để phân tích khách hàng, quản lý Dịch vụ của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, ví dụ như khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu và mục đích thống kê.


Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi:
● Để xác nhận danh tính của bạn và xác minh thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của bạn.
● Tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và lệnh trừng phạt, bao gồm xác minh danh tính của bạn.
● Để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý.
● Để thực hiện bất kỳ yêu cầu quyền của chủ thể dữ liệu nào.
● Để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi.


Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để bảo vệ bạn và người dùng khác trước hành vi gian lận:
● Để phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc những hoạt động có thể sử dụng sai hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.
● Để tuân thủ luật tội phạm tài chính và xác nhận rằng bạn đủ điều kiện để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để giúp chúng tôi quản lý các rủi ro gian lận liên quan đến tài khoản của bạn.


Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn:
● Để giao tiếp với bạn liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông báo cho bạn về các thay đổi, tìm kiếm quan điểm hoặc nhận xét của bạn về Dịch vụ của chúng tôi và xử lý bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào bạn đã đưa ra.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để tiếp thị và cung cấp Dịch vụ mà bạn có thể quan tâm:
● Để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và phát triển doanh nghiệp nói chung, ví dụ như để phát triển các sản phẩm và tính năng mới và khám phá các cơ hội kinh doanh mới.
● Để phân tích tiếp thị, sản phẩm và khách hàng, bao gồm thử nghiệm, ví dụ như cải thiện dòng sản phẩm của chúng tôi và tối ưu hóa sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi.
● Để có thể quản lý việc tham gia của bạn vào các cuộc thi, ưu đãi và sự kiện.
● Để cung cấp cho bạn thông tin, tin tức và tiếp thị về Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nơi chúng tôi hợp tác với bên khác để cung cấp các dịch vụ tương tự.
● Để quảng cáo, bao gồm quảng cáo cá nhân hóa.


8. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai
Do bản chất hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba sau đây. (Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn.)

● Các công ty thuộc tập đoàn Taptap Send:
Chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các thành viên thuộc tập đoàn Taptap Send để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.


● Người nhận của Taptap Send:
Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người cung cấp phương thức thanh toán và người nhận của bạn (thông qua nhà cung cấp dịch vụ) mà bạn chuyển tiền cho. Nếu bạn thực hiện chuyển tiền, người nhận có thể nhận thông tin chi tiết với thanh toán của bạn (ví dụ như tên và IBAN của bạn).


● Các nhà cung cấp dịch vụ của Taptap Send:
Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhiều nhà cung cấp khác nhau, những nhà cung cấp này cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ cho bạn, ví dụ:
     ○ Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT, thanh toán và giao hàng cho chúng tôi;
     ○ Các nhà cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính và nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch (những nhà cung cấp này có thể sử dụng dữ liệu của bạn để tiến hành kiểm tra với các cơ quan tham chiếu tín dụng, tổ chức tài chính hoặc tín dụng cũng như các cơ quan chống gian lận để xác minh danh tính của bạn);
○ Các đối tác dịch vụ ngân hàng và tài chính cũng như mạng lưới thanh toán của chúng tôi;
○ Nhà cung cấp phân tích và nhà cung cấp thông tin tìm kiếm;
○ Nhà cung cấp dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp khảo sát và nhà phát triển (bao gồm dịch vụ chatbot); và
○ Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông.


● Các bên thứ ba được bạn cho phép:
Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên được bạn cho phép trực tiếp. Việc sử dụng dữ liệu của bên thứ ba được ủy quyền phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba và bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn có với họ.

● Vì lý do pháp lý:
Cũng có thể có những trường hợp chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân với cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án, hoặc bên thứ ba khác mà chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết (i) theo luật pháp hoặc quy định hiện hành hoặc (ii) để thực thi, thiết lập hoặc bảo vệ quyền hợp pháp của chúng tôi.

● Đến các công ty quảng cáo và mạng lưới quảng cáo, phân tích và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm:
Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với những nhà cung cấp này (bao gồm Google) để chọn lựa và phục vụ quảng cáo cho bạn và những người khác. Bạn cho phép những nhà cung cấp này sử dụng dữ liệu cá nhân để quảng cáo cá nhân hóa. Bạn có thể chọn không tham gia vào mọi lúc bằng cách gửi email đến privacy@taptapsend.com.


9. Truyền dữ liệu quốc tế
Vì Dịch vụ của chúng tôi có quy mô quốc tế, chúng tôi có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài quốc gia mà bạn đang ở để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi hoặc các chi nhánh, nhà thầu phụ, nhà cung cấp hoặc bên xử lý thanh toán đối tác của chúng tôi duy trì cơ sở. Luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp ở các quốc gia khác về thông tin cá nhân có thể khác với luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia của bạn. Mọi hoạt động chuyển tiền như vậy sẽ tuân thủ các biện pháp bảo vệ theo yêu cầu của luật pháp liên quan. Dữ liệu cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài quốc gia bạn đang ở, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những bên xử lý thanh toán của chúng tôi. Những nhân viên này có thể tham gia hoàn thành yêu cầu thanh toán của bạn, xử lý chi tiết thanh toán và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, trong số những việc khác. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này.

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một quốc gia khác không cung cấp tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương đương với nơi bạn ở, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ. Ví dụ: chúng tôi sẽ đảm bảo có hợp đồng với các biện pháp bảo vệ bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt trước khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.


10. Thông tin tiếp thị và liên lạc khác

Chúng tôi có thể sử dụng chi tiết liên hệ mà bạn cung cấp để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị qua email, điện thoại, SMS, whatsapp, thông báo đẩy, mạng xã hội hoặc các định dạng liên lạc khác về Dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm tin tức, nhân viên quảng cáo, cơ hội tham gia các cuộc thi và giành giải thưởng cũng như thông tin cập nhật về công ty và Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả các dịch vụ và sản phẩm mới).

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Bạn có thể thực hiện quyền này đơn giản vào bất kỳ lúc nào, thông báo với chúng tôi hoặc làm theo hướng dẫn trong thông tin liên lạc, ví dụ như hủy đăng ký nhận email và trả lời ‘STOP’ qua tin nhắn SMS (có thể áp dụng phí nhắn tin). Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của bạn và sẽ ngừng gửi thông tin như vậy sớm nhất có thể và trong vòng một tháng từ khi nhận được yêu cầu hủy đăng ký của bạn. Bạn được tùy ý thay đổi lựa chọn của mình bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để xác nhận lại sự đồng ý của bạn đối với việc tiếp thị hoặc liên lạc khác.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu chúng tôi không liên hệ với bạn qua email theo địa chỉ email cụ thể, chúng tôi sẽ giữ lại một bản sao địa chỉ email đó trên “danh sách loại bỏ” để tuân thủ yêu cầu không liên hệ của bạn.

Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông báo quản trị và dịch vụ quan trọng mà bạn không thể chọn không tham gia.


Xác thực Taptap Send qua SMS
Để chúng tôi có thể thiết lập xác thực khách hàng mạnh cho tài khoản của bạn, một mã PIN sẽ được gửi đến điện thoại di động của bạn khi bạn hoàn tất đăng ký tài khoản thông qua Ứng dụng. Bạn sẽ nhận một tin nhắn cho mỗi yêu cầu xác thực. Có thể áp dụng phí dữ liệu và tin nhắn.

Bạn xác nhận rằng bạn sở hữu tài khoản tương ứng với số điện thoại di động bạn nhập. Với việc đăng ký Taptap Send và đồng ý nhận mã PIN, bạn đồng ý với Thỏa thuận người dùng, Chính sách quyền riêng tư này và Chính sách về thông tin liên lạc điện tử của chúng tôi. Để nhận trợ giúp, vui lòng liên hệ privacy@taptapsend.com.


11. Liên kết trang web
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác, được đánh dấu rõ ràng. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web bên ngoài và không chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho họ. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của trang web khi sử dụng.


12. Cookie
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác trên trang web, Ứng dụng của chúng tôi và trong email chúng tôi gửi cho bạn. Cookie giúp chúng tôi thực hiện các thao tác sau:

● Nhớ thông tin của bạn để bạn không phải nhập lại
● Theo dõi và hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ và email trực tuyến của chúng tôi
● Tùy chỉnh Dịch vụ trực tuyến theo sở thích của bạn
● Đo lường mức độ hữu ích và hiệu quả của Dịch vụ và thông tin liên lạc đối với bạn
● Hoặc, quản lý và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi
Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web/Ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.


13. Đưa ra quyết định tự động

Chúng tôi sử dụng các quy trình tự động để kiểm tra xem yêu cầu truy cập Dịch vụ và việc bạn sử dụng Dịch vụ có đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của chúng tôi hay không, bao gồm xác minh danh tính của bạn và để giúp ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Những quy trình này có thể tự động quyết định từ chối đơn yêu cầu của bạn hoặc giao dịch được đề xuất, để chặn hành vi đáng ngờ đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc đóng tài khoản của bạn. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ được thông báo và có cơ hội cung cấp thêm thông tin và phản đối quyết định thông qua cơ chế kháng cáo, bao gồm xem xét thủ công. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu bạn cảm thấy một quy trình tự động có thể đã ảnh hưởng đến bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@taptapsend.com.


14. Lưu gữ dữ liệu

Thông thường, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong mười năm sau khi mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn chấm dứt, hoặc miễn là dữ liệu còn cần thiết, phù hợp với các yêu cầu khác nhau của địa phương, chẳng hạn như các đề xuất thực tiễn tốt nhất (ví dụ như đề xuất của cơ quan giám sát), các nguyên tắc liên quan (ví dụ như hướng dẫn tuyển dụng) hoặc miễn là bắt buộc theo luật cụ thể (ví dụ như luật thuế).

Chúng tôi cũng sẽ xác định thời gian lưu giữ thích hợp dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi được xác định. Là một tổ chức tài chính được quản lý, chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ một số dữ liệu của bạn sau khi bạn chấm dứt quan hệ với chúng tôi. Sau thời gian đó, dữ liệu của bạn sẽ chỉ được truy cập hoặc xử lý nếu thực sự cần thiết. Chúng tôi sẽ luôn xóa dữ liệu không còn được pháp luật liên quan yêu cầu.

Khi dữ liệu cá nhân cần được xóa, chúng tôi sẽ xóa theo cách thủ công hoặc tự động hoặc ẩn danh dữ liệu nếu không thể xóa.


15. Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập trái phép, thay đổi hoặc tiết lộ. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cả trong quá trình truyền và lưu trữ. Không có phương thức truyền qua internet, bao gồm qua email, hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu.

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ bảo mật của chúng tôi. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ Transport Layer Security (Giao thức bảo mật tầng giao vận). Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mọi mật khẩu chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu này với bất kỳ ai khác và không sử dụng mật khẩu này cho các dịch vụ hoặc sản phẩm khác.

Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho những người cần thông tin đó để thực hiện công việc của họ (ví dụ như nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu cần biết về công việc). Trong trường hợp đây là bên thứ ba, họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật.


16. Quyền bảo vệ dữ liệu

Luật bảo vệ dữ liệu cho phép một số quyền liên quan đến cách tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây, bạn có thể thực hiện bằng cách gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng văn bản đến privacy@taptapsend.com. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể xử lý yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không chắc chắn về danh tính của bạn, vì vậy chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về danh tính.

Khả năng thực thi những quyền này của bạn sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Đôi khi, chúng tôi sẽ không thể đồng ý với yêu cầu của bạn (ví dụ, nếu chúng tôi có lý do hợp pháp để không làm vậy hoặc quyền không áp dụng cho thông tin cụ thể mà chúng tôi nắm giữ về bạn). Nếu bạn phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ của mình, chúng tôi có thể cần phải đóng tài khoản của bạn vì chúng tôi sẽ không thể cung cấp Dịch vụ.

Khi bạn thực hiện một trong các quyền của mình, có thể mất tối đa một tháng để phản hồi hoặc thực hiện các thay đổi của bạn.


Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu
● Quyền được thông báo -
Bạn có quyền biết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, cho mục đích gì và phù hợp với cơ sở pháp lý nào, chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai và chúng tôi lưu giữ dữ liệu đó trong bao lâu. Chúng tôi sử dụng Chính sách quyền riêng tư của mình để giải thích điều này.


● Quyền truy cập dữ liệu -
Bạn có quyền nhận bản sao Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn (đôi khi đây được gọi là “Yêu cầu truy cập của đối tượng”).


● Quyền cải chính
- Bạn có quyền yêu cầu sửa bất kỳ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Bạn cũng có thể tự mình cập nhật trong Ứng dụng


● Quyền xóa -
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi không còn cần đến cho mục đích thu thập hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc vì lợi ích hợp pháp.


● Quyền hạn chế xử lý -
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cho mục đích tiếp thị.


● Quyền phản đối -
Bạn có quyền phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là 'lợi ích hợp pháp' và bạn không đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin đó, bạn có thể phản đối. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đánh giá xem lợi ích của chúng tôi có bị lấn át bởi các quyền và tự do cơ bản của bạn hay không. 


● Quyền di chuyển -
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho bạn hoặc công ty khác.


Canada
● Quyền được thông báo -
Bạn có quyền biết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, cho mục đích gì khi bạn đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng Chính sách quyền riêng tư để giải thích điều này.


● Quyền truy cập dữ liệu -
Bạn có quyền được thông báo về sự tồn tại và việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cũng như nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.


● Quyền cải chính -
Bạn có quyền yêu cầu sửa bất kỳ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Bạn có thể tự cập nhật trong Ứng dụng.


● Quyền phản đối -
Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý là sự chấp thuận.    


Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
● Quyền truy cập -
Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc chúng tôi có nắm giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn hay không. Chúng tôi cũng cung cấp miễn phí quyền truy cập vào một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có thể lưu giữ.


● Quyền cải chính -
Bạn có thể yêu cầu xem lại, xóa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của mình để đảm bảo dữ liệu đó chính xác. Bạn cũng có thể tự mình cập nhật trong Ứng dụng


● Quyền xóa -
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi không còn cần đến cho mục đích thu thập hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc vì lợi ích hợp pháp. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết dữ liệu cá nhân nào của bạn có thể bị xóa mà không vi phạm nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.


● Quyền hạn chế hoặc phản đối việc xử lý của chúng tôi. -
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi đang xử lý dữ liệu của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp hoặc việc thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng dưới dạng thực thi thẩm quyền chính thức (bao gồm lập hồ sơ) hoặc sử dụng dữ liệu của bạn để tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả hồ sơ). Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi yêu cầu cải chính đang chờ xử lý.


● Quyền di chuyển dữ liệu.
Bạn có quyền yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm lịch sử giao dịch của bạn. Lịch sử giao dịch của bạn có thể tải xuống ở định dạng có thể đọc được bằng máy từ Ứng dụng


Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân được thu thập và lưu giữ về bạn. Tuy nhiên, có một số trường hợp yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị từ chối nếu chúng tôi cần giữ lại thông tin của bạn (ví dụ: vì lý do pháp lý hoặc quy định).


Quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ

Trong phần này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là dữ liệu có thể được phân loại thành dữ liệu trực tiếp xác định cá nhân bạn.

● Nếu bạn sống ở California, chúng tôi tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA) và Đạo luật quyền riêng tư California năm 2020 (CPRA).
● Nếu bạn sống ở Colorado, chúng tôi tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư Colorado (CPA).
● Nếu bạn sống ở Connecticut, chúng tôi tuân thủ Dự luật Thượng viện 6 về Đạo luật liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu cá nhân và theo dõi trực tuyến (CTDPA).
● Nếu bạn ở Utah, chúng tôi tuân thủ Dự luật Thượng viện 227 về Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng (UCPA).
● Nếu bạn sống ở Virginia, chúng tôi tuân thủ Đạo luật bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng (CDPA).

Nếu bạn sống ở bất kỳ tiểu bang nào nêu trên, bạn có các quyền sau đây liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn:

● Quyền được thông báo - Chúng tôi phải thông báo cho bạn những thông tin quan trọng về những việc chúng tôi làm với Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện việc này thông qua Chính sách quyền riêng tư này. Cụ thể, chính sách đặt ra:
      ○ Các loại Thông tin cá nhân (và Thông tin cá nhân nhạy cảm) sẽ được thu thập và mục đích mà chúng được thu thập và sử dụng (bao gồm cả việc thông tin được bán hay chia sẻ);
      ○ Chúng tôi sẽ giữ Thông tin cá nhân của bạn (bao gồm Thông tin cá nhân nhạy cảm) trong bao lâu;
      ○ Cách thức và địa điểm bạn có thể thực thi các quyền mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho bạn, tức là thông qua địa chỉ email privacy@taptapsend.com của chúng tôi;
      ○ Các loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba và các loại bên thứ ba đó;


● Quyền truy cập - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xác nhận xem chúng tôi có đang xử lý Thông tin cá nhân của bạn không và truy cập thông tin đó. Cụ thể, bạn có thể hỏi chúng tôi:
      ○ Những loại Thông tin cá nhân nào và những phần Thông tin cá nhân cụ thể nào chúng tôi đã thu thập về bạn
      ○ Các loại nguồn mà Thông tin cá nhân được thu thập
      ○ Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn
      ○ Các loại bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn


● Quyền cải chính - bạn có quyền sửa những điểm không chính xác trong Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, có tính đến bản chất của Thông tin cá nhân và mục đích xử lý thông tin đó.


● Quyền xóa -
Bạn có quyền yêu cầu xóa Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.


● Quyền di chuyển dữ liệu. Bạn có quyền yêu cầu cung cấp bản sao Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm lịch sử giao dịch của bạn. Lịch sử giao dịch của bạn có thể tải xuống ở định dạng có thể sử dụng được bằng máy, có thể đọc được từ Ứng dụng cho phép bạn, đến phạm vi xa nhất, chuyển Thông tin cá nhân mà không bị cản trở.


● Quyền chọn không tham gia -
Bạn có quyền chọn không tham gia quá trình xử lý Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích:
      ○ Quảng cáo nhắm mục tiêu; hoặc
      ○ Bán Thông tin cá Nhân (ngoại lệ khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu).


● Không bán thông tin cá nhân của tôi - Bạn có quyền chọn không tham gia “bán” Thông tin cá nhân. Chúng tôi không “bán” Thông tin cá nhân. Chúng tôi không biết về bất kỳ “việc bán” Thông tin cá nhân nào của bất kỳ cá nhân nào dưới mười sáu (16) tuổi.


● Quyền không bị tự động đưa ra quyết định - Bạn có quyền từ chối để chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích lập hồ sơ để thực hiện các quyết định tự động duy nhất tạo ra các tác động pháp lý hoặc quan trọng tương tự liên quan đến người tiêu dùng.

● Các quyền bổ sung ở Virginia - Bạn có quyền kháng cáo bất kỳ sự từ chối nào của chúng tôi trong việc thực hiện một hành động theo yêu cầu của bạn để thực hiện các quyền của mình.


● Các quyền bổ sung ở California -
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn việc sử dụng Thông tin cá nhân nhạy cảm ở mức cần thiết để thực hiện các dịch vụ như mong đợi một cách hợp lý. Bạn cũng có quyền không bị phân biệt đối xử vì thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên.


Thông báo dành cho Texas - Nếu bạn có khiếu nại, trước hết, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ người tiêu dùng của Taptap Send theo số 833-916-0670. Nếu khiếu nại của bạn về hoạt động của công ty (chuyển tiền hoặc trao đổi tiền tệ) vẫn chưa được giải quyết, vui lòng gửi khiếu nại trực tiếp đến: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, 1-877-276-5554 (cuộc gọi miễn cước), www.dob.texas.gov.


17. Lo ngại và khiếu nại

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể có lo ngại và khiếu nại liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với chúng tôi để trao đổi với chúng tôi về lo ngại hoặc để khiếu nại, bạn có thể làm vậy bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@taptapsend.com. Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bất kỳ yêu cầu nào bạn đưa ra để thực hiện các quyền của mình, bạn có thể khiếu nại bằng cách sử dụng thông tin chi tiết được nêu bên dưới.

Nơi bạn ở Cách khiếu nại
Liên minh châu Âu Cơ quan giám sát ở Liên minh châu Âu là Cơ quan thẩm quyền Bỉ và bạn có thể gửi khiếu nại qua liên kết này
Nếu bạn ở những nơi khác trong Khu vực kinh tế châu Âu, bạn có thể tìm thấy danh sách các cơ quan giám sát ở đây.
Vương quốc Anh Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp cho ICO của Vương quốc Anh thông qua liên kết này.
Hoa Kỳ Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể khiếu nại với Tổng Chưởng lý của Tiểu bang hoặc Lãnh thổ cư trú, hoặc với cơ quan quản lý của chúng tôi tại Tiểu bang hoặc Lãnh thổ cư trú của bạn. Bạn có thể tìm thấy chi tiết về cách khiếu nại ở đây.
Canada Nếu bạn ở Canada, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên phụ trách về quyền riêng tư thông qua liên kết này. Bạn cũng có thể tìm thấy danh sách các cơ quan giám sát ở các tỉnh khác ở đây.
UAE Đối với các khiếu nại về quyền riêng tư ở Dubai DIFC, bạn có thể liên hệ với Ủy viên bằng thông tin liên hệ có trong liên kết này.

18. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ thay đổi Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi về luật pháp, thực tiễn tốt nhất và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này bằng cách đăng phiên bản đã sửa đổi lên trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang web này để luôn được cập nhật.


19. Điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp của chúng tôi thay đổi?
Đôi khi, chúng tôi có thể mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh của mình và điều này có thể liên quan đến việc bán và/hoặc chuyển giao quyền kiểm soát tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp sẽ, có liên quan đến bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ được chuyển giao, được chuyển giao cùng với bộ phận đó và chủ sở hữu mới hoặc bên kiểm soát mới sẽ chỉ được phép sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích mà chúng tôi thu thập ban đầu.