THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG


Phiên bản 3

Ngày đăng bài: ngày 3 tháng 5 năm 2024

VÌ SAO THÔNG TIN NÀY LẠI QUAN TRỌNG

Đây là Thỏa thuận người dùng dành cho ứng dụng di động Taptap Send (“Ứng dụng”) và các dịch vụ của chúng tôi. Thỏa thuận cũng trình bày thông tin quan trọng khác mà bạn cần biết.

Thỏa thuận người dùng này, cùng với Chính sách về quyền riêng tư, Chính sách liên lạc bằng hình thức điện tử và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác áp dụng cho dịch vụ của chúng tôi hình thành thỏa thuận pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa:

Với việc đăng ký dịch vụ và sử dụng Ứng dụng, bạn chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua Ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin và/hoặc dịch vụ của chúng tôi theo những cách khác, chẳng hạn như thông qua các trang web. Thỏa thuận của chúng tôi áp dụng bất cứ khi nào và bằng bất cứ cách nào bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc thông tin khác. Bạn có thể sử dụng miễn phí Ứng dụng bất cứ lúc nào, dừng sử dụng Ứng dụng bằng cách xóa Ứng dụng hoặc kết thúc Thỏa thuận (xem Phần 10).

Nếu bạn tham gia bất kỳ chương trình thưởng nào, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện riêng biệt nào (ví dụ: Chương trình giới thiệu).

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là tập đoàn Delaware đã đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới thực thi luật pháp về tội phạm tài chính (“FinCEN”) (mã đăng ký 31000180079144) và với giấy phép phát chuyển tiền (hoặc tương đương theo luật định) tại nhiều tiểu bang và khu vực pháp lý ở Hoa Kỳ. Danh sách giấy phép mà Taptap Send hiện nắm giữ có ở đây.

Thông tin liên hệ của chúng tôi là: TapTap Send Payments Co., 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808.

Cách tốt nhất để liên hệ với chúng tôi là qua điện thoại, email (support@taptapsend.com) hoặc WhatsApp. Vui lòng xem phần “Hỗ trợ” trong Ứng dụng hoặc phần “Liên hệ với chúng tôi” trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.


1. ĐỊNH NGHĨA

2. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1. Dịch vụ cho phép bạn:

2.1.1. Gửi tiền chuyển quốc tế đến Người nhận thông qua Nhà cung cấp dịch vụ được chọn ở các Quốc gia đích; và

2.1.2. mua Nội dung kỹ thuật số từ chúng tôi để gửi nội dung qua Nhà cung cấp dịch vụ đã chọn đến Người nhận.

2.2. Để đăng ký Dịch vụ, hãy tải xuống Ứng dụng (ví dụ: từ Apple App Store hoặc Google Play) và làm theo hướng dẫn.

2.3. Sau khi đăng ký Dịch vụ và đăng nhập vào Ứng dụng, bạn có thể:

2.3.1. Gửi Chỉ thị thanh toán bằng cách chọn loại thanh toán bạn muốn thực hiện, chọn Phương thức thanh toán, nhập hoặc chọn số tiền và thông tin liên quan, sau đó nhấp “Gửi” hoặc tương đương trên trang xác nhận;

2.3.2. xem Lịch sử chuyển tiền của bạn;

2.3.3. mua Nội dung kỹ thuật số bằng cách chọn loại Nội dung kỹ thuật số, chọn Phương thức thanh toán của bạn, nhập hoặc chọn Người nhận và tài khoản bạn muốn gửi tiền, nhập thông tin liên quan rồi nhấp “Gửi” (hoặc tương đương) trên trang xác nhận; và

2.3.4. quản lý việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

2.4. Vì lý do bảo mật, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập lại Chi tiết bảo mật hoặc xác nhận danh tính để hoàn tất Chỉ thị thanh toán hoặc truy cập một số chức năng nhất định trong Ứng dụng.

2.5. Các bản cập nhật cho Ứng dụng có thể được phát hành thông qua App Store hoặc Google Play. Tùy thuộc vào bản cập nhật, bạn có thể không sử dụng được Dịch vụ của chúng tôi qua Ứng dụng cho đến khi bạn tải xuống phiên bản mới nhất của Ứng dụng.

3. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

3.1. Bạn phải đủ 18 tuổi để sử dụng Dịch vụ.

3.2. Pháp luật yêu cầu chúng tôi thực hiện kiểm tra an ninh và thẩm định khách hàng đối với bạn (và các bên khác, ví dụ như Người nhận) để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xác minh địa chỉ cư trú và thông tin cá nhân của bạn để xác nhận danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một cơ quan tư vấn tín dụng, cơ quan này có thể lưu giữ hồ sơ về thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể cần xác minh danh tính của Người nhận theo cùng cách thức. Tất cả thông tin do bạn cung cấp sẽ được xử lý an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn đồng ý:

3.2.1. cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và trung thực về danh tính của bạn và Người nhận, cũng như bất kỳ giấy tờ nhận dạng nào chúng tôi yêu cầu;

3.2.2. cập nhật kịp thời thông tin cá nhân của bạn (bao gồm địa chỉ của bạn) nếu thông tin đó thay đổi;

3.2.3. tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào về thông tin và giấy tờ bổ sung mà chúng tôi yêu cầu; và

3.2.4. rằng chúng tôi có thể trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba nào, thực hiện bất kỳ truy vấn nào mà chúng tôi cho là cần thiết để xác thực thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm kiểm tra cơ sở dữ liệu thương mại hoặc báo cáo tín dụng.

3.3. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi xử lý, truyền và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

3.4. Bạn phải nỗ lực hết sức để giữ an toàn cho Chi tiết bảo mật của mình và ngăn chặn truy cập trái phép vào Dịch vụ bằng cách:

3.4.1. thường xuyên đổi mật khẩu của bạn và đảm bảo không sử dụng lại mật khẩu cho các dịch vụ trực tuyến khác;

3.4.2. không chia sẻ Chi tiết bảo mật của bạn với bất kỳ ai, kể cả chúng tôi và thông báo ngay cho chúng tôi nếu có ai đó yêu cầu bạn cung cấp Chi tiết bảo mật;

3.4.3. thiết lập xác thực 2 bước khi được nhắc;

3.4.4. nếu bạn sử dụng sinh trắc học (ví dụ như vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt) để xác thực các hành động trong Ứng dụng, hãy đảm bảo rằng chỉ có sinh trắc học của bạn được đăng ký và có thể sử dụng trong Ứng dụng;

3.4.5. giữ an toàn cho tài khoản email của bạn và cho chúng tôi biết ngay lập tức nếu địa chỉ email của bạn bị xâm phạm; và

3.4.6. liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ Chi tiết bảo mật của bạn đã bị đánh cắp, mất, sử dụng mà không có sự cho phép của bạn hoặc bị xâm phạm. Nếu điều này xảy ra, bạn nên thay đổi Chi tiết bảo mật của mình.

3.5. Để liên hệ nhanh với chúng tôi, hãy sử dụng thông tin chi tiết trong phần "Hỗ trợ" của Ứng dụng và/hoặc phần "Liên hệ với chúng tôi" trên trang web của chúng tôi. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thông báo cho chúng tôi biết sẽ ảnh hưởng đến tính bảo mật của tài khoản và dữ liệu của bạn (bao gồm Phương thức thanh toán) và khiến bạn chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất tài chính.

3.6. Bạn không được:

3.6.1. sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, gian lận và tài trợ cho hoạt động và/hoặc tổ chức khủng bố/phổ biến vũ khí hạt nhân;

3.6.2. sử dụng Dịch vụ của chúng tôi liên quan đến tài liệu hoặc dịch vụ hướng đến tình dục, hoạt động cờ bạc hoặc mua hoặc bán thuốc lá, các sản phẩm liên quan đến thuốc lá, vũ khí, thuốc kê toa hoặc các chất bị kiểm soát khác;

3.6.3. sử dụng sai Dịch vụ của chúng tôi bằng cách đưa vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc các vật liệu độc hại hoặc có hại khác về công nghệ hoặc tìm cách truy cập trái phép vào Trang web, máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi;

3.6.4. tạo nhiều hơn một đăng ký mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi;

3.6.5. sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho giao dịch đầu cơ;

3.6.6. sử dụng Dịch vụ để gửi Chuyển tiền hoặc Nội dung kỹ thuật số thay mặt cho người khác;

3.6.7. cho phép người khác sử dụng Chi tiết bảo mật của bạn và gửi Chuyển tiền hoặc Nội dung kỹ thuật số thông qua Ứng dụng (nếu bạn làm vậy, chúng tôi sẽ giả định rằng đó là bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu do việc sử dụng sai hoặc tiết lộ thông tin về tài khoản của bạn bởi bên thứ ba đó);

3.6.8. cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn; hoặc

3.6.9. từ chối xác nhận bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bằng chứng về danh tính hoặc từ chối hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào.

4. DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA TAPTAP SEND

4.1. Để thực hiện Chỉ thị thanh toán trong Ứng dụng, bạn phải:

4.1.1. cung cấp thông tin về Chuyển tiền bao gồm họ tên Người nhận, thông tin tài khoản của Người nhận và số tiền cần chuyển;

4.1.2. cung cấp mã định danh duy nhất cho tài khoản của Người nhận (ví dụ: số tài khoản hoặc số di động);

4.1.3. chọn Phương thức thanh toán của bạn; và

4.1.4. cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin bổ sung nào chúng tôi có thể yêu cầu liên quan đến Chỉ thị thanh toán (ví dụ: bất kỳ mã số tham chiếu cụ thể nào mà Người nhận doanh nghiệp yêu cầu).

4.2. Chúng tôi không có nghĩa vụ xử lý bất kỳ Chuyển tiền cụ thể nào. Khi bạn gửi Chỉ thị thanh toán, bạn yêu cầu chúng tôi xử lý Chuyển tiền thay mặt cho bạn và đồng ý thực hiện việc Chuyển tiền. Theo quyết định của riêng mình, chúng tôi có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận xử lý Chuyển tiền đó.

4.3. Khi bạn bắt đầu một Chỉ thị thanh toán, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông báo về Phí dịch vụ mà bạn sẽ phải trả (nếu có), mọi khoản thuế áp dụng mà chúng tôi tính và tỷ giá hối đoái áp dụng mà bạn sẽ nhận được. Số tiền chính xác nhận được bởi Người nhận cũng có thể ít hơn do các khoản phí mà Nhà cung cấp dịch vụ của Người nhận tính cho họ và các khoản thuế nước ngoài.

4.4. Khi bạn nhấp vào “Gửi” trên trang xác nhận, bạn ủy quyền cho chúng tôi ghi nợ Phương thức thanh toán của bạn cho số tiền chuyển, mọi khoản thuế hiện hành mà chúng tôi phải trả và mọi Phí dịch vụ cũng như để bắt đầu Chuyển tiền. Nếu có vấn đề ghi nợ Phương thức thanh toán của bạn nhưng Chuyển tiền thành công, bạn cho phép chúng tôi ghi nợ Phương thức thanh toán của bạn cho số tiền chuyển, mọi khoản thuế hiện hành mà chúng tôi phải trả và mọi khoản Phí dịch vụ vào một ngày sau đó.

4.5. Bạn phải đảm bảo tất cả thông tin chi tiết đều chính xác trước khi gửi. Nếu bạn nhập thông tin sai, bạn sẽ gửi Chuyển tiền vào sai tài khoản và mất tiền. Chúng tôi có thể không lấy lại được số tiền đó.

4.6. Sau khi bạn nhấp “Gửi”, chúng tôi sẽ nhận được Chỉ thị thanh toán của bạn và bắt đầu thực hiện Chuyển tiền ngay lập tức. Bạn sẽ không thể thay đổi hoặc hủy thay đổi sau khi tiền được giao.

4.7. Chúng tôi sẽ xem Chỉ thị thanh toán là đã nhận tại thời điểm bạn xác nhận Chỉ thị thanh toán, bất kể đó có phải là trong ngày làm việc hay không. Tiền sẽ vào tài khoản của Người nhận ngay khi chúng tôi gửi được tiền (như được hiển thị là 'dữ liệu có sẵn' trên biên nhận của bạn).

4.8. Thời gian giao dịch có thể lâu hơn trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ của người nhận cần thực hiện kiểm tra rửa tiền nâng cao đối với việc chuyển tiền. Thời gian giao tiền được báo trên trang web của chúng tôi (hoặc ở nơi khác) đại diện cho dịch vụ “bình thường”/trung bình và không đảm bảo về Thời gian chuyển tiền cá nhân.

4.9. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho bạn biên nhận sau khi chấp nhận Chỉ thị thanh toán để bạn có thể xác định Chuyển tiền, cùng với thông tin chi tiết của Người nhận, thông tin chi tiết về Số tiền chuyển ở loại tiền tệ được sử dụng trong Chuyển tiền, mọi khoản Phí dịch vụ mà chúng tôi có thể tính hoặc mọi khoản phí mà Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính, số tiền nhận được ở đồng ngoại tệ, tỷ giá hối đoái và ngày nhận Chỉ thị thanh toán. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về giải pháp xử lý lỗi và quyền hủy của bạn, cũng như chi tiết về cơ quan quản lý tại bang của bạn và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng khi bạn muốn khiếu nại về dịch vụ của chúng tôi.

4.10. Nếu bạn đã thực hiện Chuyển tiền để nhận tiền mặt và Người nhận không nhận được tiền mặt trong vòng 30 ngày kể từ lần chuyển đầu tiên, chúng tôi có thể hủy Chuyển tiền và hoàn lại số tiền cho Phương thức thanh toán đã sử dụng. Điều này phụ thuộc vào thời gian và điều kiện do các đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi đặt ra.

4.11. Đối với Người nhận doanh nghiệp, bạn xác nhận rằng:

4.11.1. chúng tôi không phải là đại lý của Người nhận doanh nghiệp;

4.11.2. chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào trong hóa đơn hoặc thông báo khác mà bạn nhận được cho biết số tiền bạn nợ Người nhận doanh nghiệp;

4.11.3. chúng tôi không tham gia vào thỏa thuận giữa bạn và Người nhận doanh nghiệp và không xác định bất kỳ điều khoản thanh toán nào;

4.11.4. chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không hoàn tất thanh toán cho Người nhận doanh nghiệp;

4.11.5. chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc giao bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà bạn trả tiền để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;

4.11.6. chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp hoặc thực thi bất kỳ thỏa thuận cơ bản nào mà bạn có với Người nhận doanh nghiệp;

4.11.7. hóa đơn / cước phí chỉ có thể được xử lý cho Người nhận doanh nghiệp có mã số tham chiếu hợp lệ - nếu bạn cung cấp sai mã số tham chiếu, bạn sẽ gửi Chuyển tiền vào sai tài khoản và mất tiền. Chúng tôi sẽ không thể trả lại tiền cho bạn; và

4.11.8. khoản thanh toán cho chúng tôi để Chuyển tiền không cấu thành khoản thanh toán cho Người nhận doanh nghiệp cho đến khi họ nhận được Chuyển tiền và sau đó có thể mất vài ngày làm việc để Người nhận doanh nghiệp phản ánh khoản thanh toán trong hệ thống tài khoản khách hàng của họ (tức là hồ sơ của họ về khoản nợ của sinh viên, bệnh nhân hoặc khách hàng tiện ích).

5. DỊCH VỤ NỘI DUNG KỸ THUẬT SỐ TAPTAP SEND

Gửi Nội dung kỹ thuật số

5.1. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ nội dung kỹ thuật số để bạn mua Nội dung kỹ thuật số từ chúng tôi và gửi đến tài khoản của Người nhận ở Quốc gia đích. Đây không phải dịch vụ chuyển tiền.

5.2. Để mua và gửi Nội dung kỹ thuật số bằng Ứng dụng, bạn phải:

5.2.1. chọn loại và số lượng Nội dung kỹ thuật số bạn muốn mua;

5.2.2. cung cấp thông tin về tài khoản mà Nội dung kỹ thuật số sẽ được gửi đến, nếu bạn nhập sai chi tiết, bạn sẽ gửi Nội dung kỹ thuật số đến sai tài khoản và chúng tôi sẽ không thể lấy lại nội dung đó;

5.2.3. chọn Phương thức thanh toán của bạn; và

5.2.4. cung cấp cho chúng tôi mọi thông tin bổ sung mà chúng tôi yêu cầu.

5.3. Tổng số tiền (bao gồm tất cả các khoản thuế và phí áp dụng) mà bạn sẽ được yêu cầu thanh toán sẽ được hiển thị rõ ràng trên Ứng dụng trước khi bạn được yêu cầu xác nhận giao dịch.

5.4. Khi bạn nhấp vào "Gửi" trên trang xác nhận, bạn ủy quyền cho chúng tôi ghi nợ Phương thức thanh toán của bạn và bắt đầu mua hàng và gửi. Sau khi đã gửi Nội dung kỹ thuật số, bạn sẽ không thể hoàn tiền hoặc xóa khỏi thiết bị của người mà bạn gửi nội dung cho.

5.5. Có thể có thời gian trì hoãn ngắn giữa lúc bạn gửi Nội dung kỹ thuật số và nội dung được gửi đến tài khoản Người nhận. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn xác nhận về Dịch vụ nội dung kỹ thuật số ngay khi giao dịch của bạn hoàn tất thành công.

Không hủy

5.6. Khi bạn sử dụng Dịch vụ nội dung kỹ thuật số của chúng tôi, bạn yêu cầu và đồng ý rõ ràng để chúng tôi ngay lập tức gửi Nội dung kỹ thuật số đến tài khoản của Người nhận. Sau khi bạn xác nhận đơn hàng, chúng tôi sẽ bắt đầu gửi Nội dung kỹ thuật số và không thể thu hồi lại đơn hàng.

T&C và khuyến mãi cho Nội dung kỹ thuật số

5.7. Bất kỳ Nội dung kỹ thuật số nào được mua thông qua Dịch vụ nội dung kỹ thuật số sẽ có các điều khoản và điều kiện riêng. Bạn nên kiểm tra bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trước khi mua bất kỳ Nội dung kỹ thuật số nào. Đôi khi, chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chạy các chương trình khuyến mãi cho Nội dung kỹ thuật số. Những khuyến mãi này sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được hiển thị trong Ứng dụng.

5.8. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các điều khoản và điều kiện hoặc khuyến mãi do Nhà cung cấp dịch vụ điều hành.


6. QUYỀN TỪ CHỐI, TẠM DỪNG HOẶC HỦY CHỈ THỊ THANH TOÁN HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Giới hạn

Trì hoãn

6.3. Chúng tôi có thể trì hoãn hoặc tạm dừng một Dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

6.3.1. để xác minh danh tính của bạn nhằm phản hồi bất kỳ cảnh báo bảo mật nào chúng tôi nhận được liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ;

6.3.2. để xác thực Chỉ thị thanh toán hoặc chỉ thị gửi Nội dung kỹ thuật số;

6.3.3. do sự cố hệ thống trong nội bộ các Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc

6.3.4. hoặc để tuân thủ luật pháp hiện hành.

6.4. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thông tin cập nhật liên quan đến tính khả dụng của Nhà cung cấp dịch vụ bằng thông tin đó trên trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

Tạm dừng

6.5. Chúng tôi có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào về Chỉ thị thanh toán, hoặc tạm dừng việc bạn sử dụng Dịch vụ nếu chúng tôi tin rằng:

6.5.1. yêu cầu sẽ khiến bạn vượt quá bất kỳ giới hạn áp dụng nào;

6.5.2. yêu cầu vi phạm Thỏa thuận này;

6.5.3. yêu cầu trái phép (ví dụ như người khác đang cố gắng sử dụng Dịch vụ mà không có sự cho phép của bạn);

6.5.4. yêu cầu gian lận (bao gồm cả trường hợp chúng tôi nghi ngờ rằng bạn có thể là nạn nhân của hành vi gian lận);

6.5.5. bạn có thể hành động bất hợp pháp; hoặc

6.5.6. chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy.

6.6. Chúng tôi thường thông báo cho bạn trước hoặc ngay lập tức sau khi từ chối Chỉ thị thanh toán hoặc tạm dừng việc bạn sử dụng Dịch vụ và cung cấp lý do chúng tôi làm vậy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp lý do hoặc bất kỳ thông tin nào nếu làm như vậy sẽ vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm các biện pháp bảo mật của chúng tôi.


7. QUYỀN HỦY; HOÀN TIỀN CỦA BẠN; LỖI

Hủy

7.1. Trong phạm vi luật pháp cho phép, sau khi chúng tôi nhận được Chỉ thị thanh toán từ bạn, chúng tôi sẽ thực hiện Chuyển tiền ngay lập tức. Miễn là Số tiền thanh toán chưa được gửi vào tài khoản của Người nhận, bạn có ba mươi (30) phút kể từ khi chúng tôi nhận được Chỉ thị thanh toán để hủy Chuyển tiền; với điều kiện là Người nhận chưa nhận được tiền. Chúng tôi sẽ xem một Chỉ thị thanh toán là đã nhận từ bạn tại thời điểm chúng tôi thực sự nhận được Chỉ thị thanh toán đó. Thông thường, đây sẽ là thời điểm bạn xác nhận Chỉ thị thanh toán, dù đó có phải là trong giờ làm việc hay không.

7.2. Để hủy Chỉ thị thanh toán hoặc yêu cầu hoàn tiền, bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng văn bản (bao gồm qua email) hoặc gọi điện bằng cách sử dụng chi tiết trong phần Liên hệ với chúng tôi trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khi xử lý Chỉ thị thanh toán. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, bạn phải cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại của Người gửi cùng với Mã số nhận dạng chuyển tiền, Số tiền chuyển và lý do bạn yêu cầu hoàn tiền. Miễn là Số tiền thanh toán chưa được gửi vào tài khoản của Người nhận hoặc được nhận bởi Người nhận, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn cho Chuyển tiền bị hủy, bao gồm mọi Phí dịch vụ (và thuế mà chúng tôi tính trừ khi bị luật pháp cấm) trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu hủy Chuyển tiền.

Hoàn tiền

7.3. Chúng tôi cũng sẽ hoàn lại Chuyển tiền nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu cơ quan phát hành Phương thức thanh toán của bạn yêu cầu.

7.4. Tuy nhiên, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu hoàn tiền của bạn nếu chúng tôi có thể chứng minh:

7.4.1. bạn đã gian lận;

7.4.2. bạn cố ý hoặc với sơ suất rõ ràng không thực hiện tất cả các bước hợp lý để giữ bí mật Chi tiết bảo mật của bạn;

7.4.3. Người nhận đã nhận tiền vào tài khoản của họ tại Nhà cung cấp dịch vụ; hoặc

7.4.4. đã xảy ra lỗi trong Chỉ thị thanh toán (ví dụ: chi tiết tài khoản của Người nhận) mà bạn đã gửi cho chúng tôi.

7.5. Nếu chúng tôi đã thực hiện Chuyển tiền theo chỉ thị bạn đã cung cấp cho chúng tôi và thông tin chứng minh là không chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện Chuyển tiền không đúng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thu hồi tiền. Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho bạn, trong đó phản ánh nỗ lực của chúng tôi khi thực hiện yêu cầu.

7.6. Hoàn tiền sẽ được ghi có tự động vào Phương thức thanh toán được sử dụng để tài trợ cho việc Chuyển tiền, ở cùng loại tiền tệ dùng để tài trợ cho việc Chuyển tiền. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm chi tiết để xử lý việc hoàn tiền. Hoàn tiền có thể mất từ ba đến mười ngày làm việc để hiển thị trên Phương thức thanh toán sau khi chúng tôi khởi tạo hoàn tiền vì tùy thuộc vào thời gian xử lý của ngân hàng. Nếu bạn không thể thấy hoàn tiền sau mười ngày làm việc, bạn nên liên hệ với cơ quan phát hành Phương thức thanh toán để biết thêm thông tin.

7.7. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn lại Chuyển tiền thanh toán được thực hiện bằng Dịch vụ thanh toán để thanh toán hóa đơn hoặc hàng hóa/dịch vụ trừ khi điều này nằm trong Phần 7.3 ở trên. Người nhận doanh nghiệp mà bạn đã thực hiện thanh toán sẽ xác định bạn đủ điều kiện để được hoàn tiền. Vì vậy, bạn nên liên hệ trực tiếp với Người nhận doanh nghiệp để biết thêm chi tiết về việc xin hoàn tiền.

Giải pháp cho lỗi

7.8. Nếu có một “Lỗi”, như được định nghĩa trong 12 C.F.R. § 1005.33(a) thì các quy trình xử lý Lỗi như vậy sẽ áp dụng. Các lỗi bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lỗi tính toán do chúng tôi gây ra liên quan đến việc Chuyển tiền, hoặc việc vô tình cung cấp Số tiền thanh toán sai cho Người nhận.

7.9. Nếu bạn cho rằng đã xảy ra Lỗi, bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 180 ngày kể từ ngày chúng tôi cam kết với bạn rằng khoản tiền sẽ được chuyển đến Người nhận (thông tin này có trên biên nhận của bạn). Khi liên hệ với chúng tôi, bạn phải cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn, Mã số theo dõi chuyển tiền, Số tiền chuyển, Lỗi xảy ra với Chuyển tiền (và lý do bạn tin rằng giao dịch gặp Lỗi) và tên Người nhận (và số điện thoại hoặc địa chỉ của Người nhận, nếu biết).

7.10. Chúng tôi sẽ xác định xem có xảy ra lỗi nào hay không trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi bạn liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cho bạn biết kết quả trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi hoàn tất quá trình điều tra. Chúng tôi sẽ sửa bất kỳ Lỗi nào trong vòng một (1) ngày làm việc hoặc ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý sau khi nhận được hướng dẫn của bạn về biện pháp khắc phục thích hợp. Nếu chúng tôi quyết định rằng không có Lỗi, chúng tôi sẽ gửi giải thích bằng văn bản cho bạn qua email. Bạn có thể yêu cầu sao chép bất kỳ tài liệu nào chúng tôi đã sử dụng trong cuộc điều tra của chúng tôi.

Nội dung kỹ thuật số

7.11. Sau khi gửi Nội dung kỹ thuật số, nội dung thường có thể được sử dụng ngay lập tức và do đó không thể được hoàn tiền hoặc hủy bỏ.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

8.1. Chúng tôi đồng ý cung cấp Dịch vụ cho bạn bằng cách sử dụng cẩn thận hợp lý. Bạn xác nhận rằng Dịch vụ có thể không sẵn có, toàn bộ hoặc một phần, ở một số khu vực, quốc gia hoặc khu vực pháp lý.

8.2. Trừ khi được quy định khác theo Đạo luật chuyển tiền điện tử và Quy định chuyển tiền gửi theo đó, 12 C.F.R. § 1005.30 et seq., bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi, Nhà cung cấp dịch vụ và các công ty con, cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng không bị tổn hại trước mọi khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, kết nối của bạn với Dịch vụ, việc bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

8.3. Trong trường hợp chúng tôi vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này, gây tổn thất cho bạn, chúng tôi sẽ hoàn lại Chuyển tiền hoặc Nội dung kỹ thuật số cho bạn và bất kỳ khoản phí Dịch vụ nào đã tính. Bạn cũng có thể chịu phí luật sư và chi phí theo đuổi tranh chấp. Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào do bạn đưa ra phải có bằng chứng từ bất kỳ tài liệu liên quan có sẵn nào. Trừ khi đến phạm vi luật pháp cung cấp, chúng tôi giới hạn rõ ràng trách nhiệm giải trình cho tổn thất lớn hơn: (i) số tiền của mọi Phí dịch vụ được thanh toán cho chúng tôi; và (ii) $500. Giới hạn trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ Chuyển tiền, hành động, thiếu sót hoặc sự kiện đơn lẻ nào và cho bất kỳ số lượng Chuyển tiền, hành động và thiếu sót hoặc sự kiện liên quan nào.

8.4. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thiệt hại do:

8.4.1. bất kỳ việc không thực hiện Dịch vụ nào do những tình huống có thể được xem là hợp lý do các tình huống bất thường và không lường trước nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, ví dụ như có thể bao gồm sự chậm trễ hoặc lỗi gây ra bởi sự cố với hệ thống hoặc mạng khác (bao gồm những sự cố của Nhà cung cấp dịch vụ), sự cố cơ khí hoặc lỗi xử lý dữ liệu;

8.4.2. không thanh toán hoặc trì hoãn thanh toán cho Người nhận hoặc không thực hiện Chuyển tiền hoặc gửi Nội dung kỹ thuật số theo Dịch vụ nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này; chúng tôi đáp ứng nghĩa vụ của mình theo bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào;

8.4.3. một Nhà cung cấp dịch vụ;

8.4.4. chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo bất kỳ luật pháp, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; hoặc

8.4.5. lỗi trên trang web hoặc với Dịch vụ do thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác được cung cấp cho chúng tôi bởi bạn hoặc bên thứ ba.

8.5. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản tiền nào sau khi tiền được cung cấp cho Người nhận (dù trong tài khoản của Người nhận hay thu qua Nhà cung cấp dịch vụ).

8.6. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ lý thuyết sai lầm cá nhân, hợp đồng, làm giàu bất chính, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đối với lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, cơ hội kinh doanh bị mất, trừng phạt, các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả, mỗi thiệt hại trong số đó được chúng tôi loại trừ, bất kể chúng tôi có dự tính trước, hoặc có am hiểu, hoặc đã được thông báo hay không về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Để tránh nghi ngờ, không có gì trong câu trước giới hạn các biện pháp bồi thường bằng tiền mà bạn có quyền được hưởng theo 15 U.S.C. § 1693m(a).

9. THAY ĐỔI THỎA THUẬN

9.1. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi đối với Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ làm vậy bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên trang ‘Thỏa thuận người dùng’ của trang web chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để luôn được cập nhật.

9.2. Nếu chúng tôi thay đổi Thỏa thuận theo cách giảm quyền của bạn hoặc tăng trách nhiệm của bạn cho những dịch vụ hiện có, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 30 ngày trước khi đăng thông báo lên trang ‘Thỏa thuận người dùng’ của trang web.

9.3. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ xem là bạn chấp nhận thay đổi.

10. KẾT THÚC THỎA THUẬN

10.1. Thỏa thuận này sẽ tiếp tục cho đến khi bạn hoặc chúng tôi kết thúc Thỏa thuận.

10.2. Bạn có thể kết thúc Thỏa thuận này miễn phí bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng văn bản (qua email) theo chi tiết trong phần Giới thiệu về chúng tôi.

10.3. Chúng tôi có thể kết thúc Thỏa thuận này và quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, với thông báo hai (2) tháng.

10.4. Chúng tôi có thể kết thúc Thỏa thuận và quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ mà không cần thông báo trước nếu:

10.4.1. chúng tôi có niềm tin hợp lý rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ một cách gian lận hoặc phi pháp; hoặc

10.4.2. chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp, quy định hiện hành, lệnh của tòa án hoặc chỉ thị của cơ quan quản lý;

10.4.3. nếu bạn chưa cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cần hoặc chúng tôi tin rằng thông tin bạn cung cấp là không chính xác hoặc không đúng; hoặc

10.4.4. nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này một cách nghiêm trọng hoặc dai dẳng và bạn không giải quyết vấn đề đúng đắn trong khoảng thời gian hợp lý kể từ khi chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy.

10.5. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi kết thúc Thỏa thuận ngay khi có thể, nếu luật pháp cho phép.

10.6. Khi Thỏa thuận này kết thúc, chúng tôi sẽ dừng xử lý bất kỳ Chỉ thị thanh toán mới nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý các Chỉ thị thanh toán đã gửi và vẫn đang chờ xử lý khi Thỏa thuận kết thúc. Nghĩa vụ thanh toán của bạn đối với chúng tôi sẽ tiếp tục sau khi Thỏa thuận kết thúc.

11. TIỀN CỦA BẠN ĐƯỢC BẢO VỆ NHƯ THẾ NÀO

11.1. Chúng tôi đóng vai trò là đại lý cho mục đích dịch vụ gửi tiền. Khi chúng tôi giữ tiền của bạn cho mục đích Chuyển tiền, chúng tôi sẽ giữ số tiền đó trong các tài khoản giám sát được thiết lập vì lợi ích của khách hàng.

12. KHIẾU NẠI/BỒI THƯỜNG

12.1. Nếu bạn có khiếu nại về một Lỗi, khiếu nại đó sẽ được giải quyết dựa trên các quy trình nêu trong Phần 7. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo chi tiết trong phần Giới thiệu về chúng tôi.

12.2. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết khiếu nại của bạn sớm hết mức có thể và gửi cho bạn phản hồi cuối cùng qua email trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại. Trong trường hợp ngoại lệ, vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để trả lời. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư trả lời chờ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của bạn để báo cho bạn biết khi nào bạn sẽ nhận được câu trả lời cuối cùng của chúng tôi. Phản hồi cuối cùng sẽ không muộn hơn 35 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn.

12.3. Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời cuối cùng của chúng tôi, bạn có quyền chuyển khiếu nại của bạn đến Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (“CFPB”), thông tin chi tiết có tại https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb. Bạn cũng có thể gọi điện cho họ theo số (855)-411-CFPB. Xin lưu ý rằng thanh tra viên có thể không xem xét khiếu nại nếu bạn chưa từng trao cho chúng tôi cơ hội giải quyết trước đó.

12.4. Ngoại trừ khiếu nại về Dịch vụ nội dung kỹ thuật số, bạn có thể gửi khiếu nại của bạn đến bộ phận ngân hàng tiểu bang. Thông tin liên quan đến chi tiết liên hệ của Phòng nghiệp vụ ngân hàng tiểu bang có trên Biên nhận của bạn.


13. PHÍ VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

13.1. Bạn phải thanh toán mọi Phí dịch vụ áp dụng. Phí dịch vụ và tỷ giá hối đoái trực tiếp có sẵn trên trang web của chúng tôi và trong Ứng dụng. Phí dịch vụ sẽ đến hạn khi bạn gửi Chỉ thị thanh toán hoặc một chỉ thị để mua và gửi Nội dung kỹ thuật số và không thể hoàn lại. Chúng tôi sẽ cho bạn biết số tiền chính xác bạn phải thanh toán trong Ứng dụng trước khi bạn được yêu cầu xác nhận Chỉ thị thanh toán hoặc gửi Nội dung kỹ thuật số.

13.2. Tỷ giá hối đoái là tỷ giá do chúng tôi thiết lập cho cặp tiền tệ liên quan và Dịch vụ, thường sẽ thay đổi hàng ngày. Đối với một số loại tiền tệ, có sự khác biệt giữa tỷ giá hối đoái mà chúng tôi mua ngoại tệ và tỷ giá hối đoái được cung cấp cho bạn. Tỷ giá này được thiết kế để bao trả chi phí của chúng tôi.

13.3. Khi bạn Chuyển tiền và thanh toán cho Nội dung kỹ thuật số bằng loại tiền khác với mệnh giá tiền tệ của Phương thức thanh toán của Bạn (ví dụ: bạn thanh toán bằng USD để nhận số tiền tương đương ở loại tiền tệ khác), chúng tôi sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái tiêu chuẩn của chúng tôi (có thể thay đổi bất kỳ lúc nào) và mọi Phí dịch vụ áp dụng cho việc trao đổi như được quy định trong Ứng dụng vào thời điểm chuyển đổi.

13.4. Những bên khác có thể áp đặt thuế, phí hoặc lệ phí đối với bạn, ví dụ: để sử dụng một Phương thức thanh toán cụ thể để tài trợ cho một Chuyển tiền (ví dụ: phí thấu chi trái phép).

13.5. Những bên khác có thể áp thuế, phí hoặc lệ phí cho Người nhận, ví dụ như Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí để rút lại Chuyển tiền. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn gửi tiền bổ sung để chi trả cho khoản phí đó.

13.6. Phương thức thanh toán của bạn có thể cho bạn quyền bồi hoàn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu khoản bồi hoàn vì những lý do mà chúng tôi không chịu trách nhiệm, chẳng hạn như tranh chấp với Người nhận của bạn. Chúng tôi có thể tính phí cho bạn đối với các chi phí liên quan đến khoản bồi hoàn của bạn.

14. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

14.1. Ứng dụng và Dịch vụ, nội dung và tất cả tài sản trí tuệ liên quan và bao gồm trong đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ) thuộc sở hữu của chúng tôi, các công ty liên kết hoặc các bên thứ ba. Tất cả quyền, tư cách và lợi ích trong và đối với trang web Taptap Send và Dịch vụ vẫn sẽ là tài sản của chúng tôi và/hoặc tài sản của các bên thứ ba khác như vậy.

14.2. Chỉ được sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ cho các mục đích được Thỏa thuận này cho phép hoặc được mô tả trên trang web. Bạn được phép chỉ xem và lưu giữ một bản sao của các trang Ứng dụng Taptap Send cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Bạn không được sao chép, xuất bản, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, đăng tải trên internet hoặc bằng bất kỳ cách nào phân phối hoặc khai thác trang web Taptap Send, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho bất kỳ mục đích sử dụng công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được: (i) sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cào hoặc thiết bị tự động nào khác để truy cập Ứng dụng hoặc Dịch vụ; và/hoặc (ii) xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông báo hoặc chú giải độc quyền nào khác được hiển thị trên trang web Taptap Send (hoặc các trang in của trang web). Tên “Taptap Send” và các tên và dấu hiệu khác về quyền sở hữu các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Taptap Send được đề cập trên trang web Taptap Send là các dấu hiệu độc quyền của chúng tôi hoặc nhãn hiệu độc quyền của các bên thứ ba khác. Các sản phẩm, dịch vụ và tên công ty khác xuất hiện trên trang web có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng, do đó bạn không được sử dụng, sao chép hoặc tái tạo các dấu hiệu này theo bất kỳ cách nào.


15. THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

15.1. Bạn công nhận rằng Thỏa thuận này sẽ được ký bằng hình thức điện tử và các loại thông tin sau (“Thông tin liên lạc”) có thể được cung cấp bằng phương tiện điện tử:

15.1.1. thỏa thuận này và mọi sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung đối với Thỏa thuận này;

15.1.2. Lịch sử chuyển tiền của bạn thông qua Dịch vụ;

15.1.3. mọi tiết lộ hoặc thông báo ban đầu, định kỳ hoặc khác được cung cấp liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông báo được pháp luật yêu cầu;

15.1.4. mọi thông tin liên lạc về dịch vụ khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên lạc liên quan đến các khiếu nại về lỗi hoặc việc sử dụng Dịch vụ trái phép; và

15.1.5. bất kỳ thông tin liên lạc nào khác liên quan đến Dịch vụ hoặc chúng tôi.

15.2. Dịch vụ không cho phép cung cấp thông tin ở định dạng giấy hoặc thông qua các phương tiện không phải điện tử khác. Bạn có thể rút lại chấp thuận nhận thông báo ở hình thức điện tử, nhưng nếu bạn làm như vậy, việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị chấm dứt. Để rút lại sự đồng ý của mình, bạn phải liên hệ với chúng tôi qua email.

15.3. Bản sao Thỏa thuận: Bạn có thể xem lại Thỏa thuận này bất cứ lúc nào qua Ứng dụng hoặc trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi email bản sao của các điều khoản này cho bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ lần đầu. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi email cho bạn một bản sao của các điều khoản này (bao gồm mọi sửa đổi) bất kỳ lúc nào.

15.4. Lịch sử chuyển tiền: Trong ít nhất mỗi tháng bạn thực hiện chuyển tiền, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn theo địa chỉ email bạn đã cung cấp, thông báo cho bạn rằng Lịch sử chuyển tiền hàng tháng của bạn đã sẵn sàng để xem qua Ứng dụng. Bạn cũng có thể tải xuống Lịch sử chuyển tiền từ Ứng dụng để tự lưu giữ hồ sơ.

15.5. Bảo mật: Nếu chúng tôi phải liên hệ với bạn vì có nguy cơ gian lận hoặc an ninh đáng ngờ hoặc thực tế, chúng tôi sẽ thực hiện bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại di động của bạn.

15.6. Ứng dụng: Trong trường hợp có xung đột giữa thông tin trên Ứng dụng và thông tin trên trang web của chúng tôi, vui lòng dựa vào thông tin trên Ứng dụng.


16. THÔNG TIN CHUNG

16.1. Luật điều chỉnh: Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang New York.

16.2. Tranh chấp: Nếu bạn muốn thực hiện hành động pháp lý chống lại chúng tôi tại tòa án, chỉ có tòa án New York mới có thể giải quyết tranh chấp giữa chúng tôi liên quan đến Thỏa thuận này và Dịch vụ của chúng tôi.

16.3. Không có quyền của bên thứ ba: Không có nội dung nào được nêu rõ hoặc đề cập trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cung cấp cho bất kỳ người nào không phải là các bên tham gia Thỏa thuận này bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục hoặc yêu cầu theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này chỉ dành cho lợi ích duy nhất và độc quyền của các bên đối với Thỏa thuận này và người kế nhiệm của những bên đó và những bên được nhượng quyền được phép.

16.4. Ngôn ngữ: Thỏa thuận này được thực hiện bằng tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ mà chúng tôi sẽ giao tiếp với bạn (trừ khi được pháp luật yêu cầu khác).

16.5. Miễn trừ: Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận và chúng tôi không thực thi các quyền của mình hoặc chúng tôi trì hoãn thực thi chúng, điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi thực thi các quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác sau này.

16.6. Chuyển nhượng quyền: Bạn không được chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này. Chúng tôi có thể chuyển hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này và/hoặc bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi trong Thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của bạn.

16.7. Toàn bộ thỏa thuận: Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta. Thỏa thuận thay thế mọi hiểu biết, thỏa thuận hoặc thảo luận trước đó giữa chúng ta về chủ đề của Thỏa thuận này.

16.8. Hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào và bạn đồng ý chấp nhận thay thế điều khoản đó.